Statsstøtte — Polen — Statsstøtte SA.36874 (2013/C) (ex 2013/N) — Omstruktureringsstøtte til LOT Polish Airlines S.A. — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter artikel 108, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde EØS-relevant tekst