Uitnodiging tot het indienen van projectvoorstellen in het kader van het EGKS-programma voor technisch onderzoek op het gebied van steenkoolmijnbouwtechniek en toepassing van steenkool (overeenkomstig artikel 55 van het EGKS-Verdrag)