Indkaldelse af projektforslag til EKSF's tekniske kulforskningsprogram for minedrift og anvendelse af kul (i medfør af EKSF-traktatens artikel 55)