Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o pripravi makroregionalne strategije EU za razvoj ekonomske, socialne in teritorialne kohezije na območju Sredozemlja (mnenje na lastno pobudo)