Avizul Comitetului Economic şi Social European pe tema „Către o strategie macroregională a UE de dezvoltare a coeziunii economice, sociale şi teritoriale în zona mediteraneeană” (aviz din proprie iniţiativă)