Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ceļā uz ES makroreģionālu stratēģiju ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veidošanai Vidusjūras reģionā” (pašiniciatīvas atzinums)