Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ dėl ES Viduržemio jūros regiono makroregioninės sanglaudos plėtojimo strategijos parengimo (Nuomonė savo iniciatyva)