Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi makropiirkondliku strateegia suunas Vahemere piirkonna majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse arendamiseks” (omaalgatuslik arvamus)