Komission lausunto, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2018, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevasta Sellafieldin Pile Fuel Cladding Silo -siilosta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevan suunnitelman muuttamisesta