Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на18 септември 2003 г. # Danmarks Rederiforening, от името на DFDS Torline A/S срещу LO Landsorganisationen i Sverige, от името на SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation. # Искане за преюдициално заключение: Arbejdsret - Дания. # Брюкселска конвенция. # Дело C-18/02. DFDS Torline TITJUR