98/25/EG: Beschikking van de Commissie van 15 december 1997 inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van de klassieke varkenspest in Nederland (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)