Lieta C-292/12: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums ( Tartu Ringkonnakohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ragn-Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2008/98/EK — Atkritumu apsaimniekošana — 16. panta 3. punkts — Tuvuma princips — Regula (EK) Nr. 1013/2006 — Atkritumu pārvadājumi — Jaukti sadzīves atkritumi — Rūpniecības un celtniecības atkritumi — Pašvaldības teritorijā radušos atkritumu savākšanas un nogādāšanas pakalpojumu koncesijas piešķiršanas procedūra — Pienākums nākamajam koncesionāram savāktos atkritumus pārvest uz koncedentes iestādes norādītajām atkritumu apstrādes iekārtām — Vistuvākās atbilstošās atkritumu apstrādes iekārtas)