Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10245 — TA Associates/Partners Group/Unit4) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 154/12