Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10245 — TA Associates/Partners Group/Unit4) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2021/C 154/12