Mål F-87/10: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 16 juni 2011 — Adriaens m.fl. mot kommissionen (Personalmål — Årlig anpassning av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda — Anledning saknas att döma i saken)