Zadeva F-87/10: Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 16. junija 2011 – Adriaens in drugi proti Komisiji (Javni uslužbenci — Letna prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev — Ustavitev postopka)