Vec F-87/10: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 16. júna 2011 — Adriaens a i./Komisia (Verejná služba — Každoročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov — Zastavenie konania)