Zaak F-87/10: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 16 juni 2011 — Adriaens e.a./Commissie (Openbare dienst — Jaarlijkse aanpassing van bezoldigingen en pensioenen van ambtenaren en andere personeelsleden — Afdoening zonder beslissing)