Lieta F-87/10: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 16. jūnija rīkojums — Adriaens u.c./Komisija (Civildienests — Ierēdņu un pārējo darbinieku ikgadējā atalgojuma un pensiju korekcija — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)