Asia F-87/10: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 16.6.2011 — Adriaens ym. v. komissio (Henkilöstö — Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuotuinen mukautus — Lausunnon antamisen raukeaminen)