Sag F-87/10: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 16. juni 2011 — Adriaens m.fl. mod Kommissionen (Personalesag — årlig tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte — ufornødent at træffe afgørelse)