Decyzja Komisji z dnia 19/09/2008 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.5180 - MANITOWOC / ENODIS) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)