Kommissionens beslutning af 19/09/2008 om en fusions forenelighed med det fælles marked (Sag COMP/M.5180 - MANITOWOC / ENODIS) Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (Kun den engelske udgave er autentisk)