Rozhodnutí Komise ze dne 19/09/2008 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.5180 - MANITOWOC / ENODIS) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (Pouze anglické znění je závazné)