2007/854/ES: Sklep Sveta z dne 4. decembra 2007 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem v zvezi z začasno uporabo protokola, ki za obdobje od 16. junija 2007 do 15. junija 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek v skladu s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau