2007/854/EK: Padomes Lēmums ( 2007. gada 4. decembris ) par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, ar ko paredz provizoriski piemērot protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku laikposmam no 2007. gada 16. jūnija līdz 2011. gada 15. jūnijam