2007/854/EF: Rådets afgørelse af 4. december 2007 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau, for perioden 16. juni 2007 - 15. juni 2011