Meddelande om intresseanmälan avseende bildandet av en konsultbas (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 260 av den 17.9.1994, s. 14)