Komisijos reglamentas (EB) Nr. 951/2006 2006 m. birželio 30 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje