Gemensamma företaget Clean Sky 2 Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2018