Skupno podjetje Čisto nebo 2 Objava zaključnih računov finančnega leta 2018