Spoločný podnik Čisté nebo 2 Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2018