Întreprinderea comună Clean Sky 2 Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2018