Kopuzņēmums Clean Sky 2 2018. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija