Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ 2018 finansinių metų galutinių finansinių ataskaitų skelbimas