Ühisettevõte Clean Sky 2 2018. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine