Съвместно предприятие Чисто небе 2 Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2018 година