2013 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 954/2013, kuriuo ištaisomos Reglamento (EB) Nr. 828/2009, kuriuo nustatomos išsamios prie 1701 tarifinės pozicijos priskiriamų cukraus sektoriaus produktų importo ir rafinavimo pagal lengvatinius susitarimus taisyklės, taikomos nuo 2009–2010 iki 2014–2015 prekybos metų, redakcijos čekų ir lenkų kalbomis