Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. december 2020$