Asia T-803/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.6.2018 – Glaxo Group v. EUIPO – Celon Pharma (SALMEX) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-kuviomerkki SALMEX — Aikaisempi kansallinen kolmiulotteinen tavaramerkki — Valituslautakunnan toimivalta tutkia viran puolesta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohta ja 76 artiklan 1 kohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 71 artiklan 1 kohta ja 95 artiklan 1 kohta))