Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/606 2021 m. balandžio 14 d. kuriuo dėl Baltarusijos ir Jungtinės Karalystės bei Didžiosios Britanijos Karūnos priklausinių Gernsio, Meno Salos ir Džersio įrašų trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą tam tikrus žmonėms vartoti skirtus gyvūnus ir prekes, sąrašuose iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/405 I, IV–XIII ir XVI priedai (Tekstas svarbus EEE)