Riigiabi — Hispaania — Riigiabi C 3/07 (ex NN 66/06) — Reguleeritavad elektritariifid Hispaanias kohta — Kutse märkuste esitamiseks vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikele 2 (EMPs kohaldatav tekst )