Státní podpora – Španělsko — Státní podpora č. C 3/07 (ex NN 66/06) Španělsko – Regulované sazby za elektřinu ve Španělsku — Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES (Text s významem pro EHP )