Държавна помощ — Испания — Държавна помощ № C 3/07 (ex NN 66/06) — регламентирани тарифи за електроенергия в Испания — Покана за предоставяне на коментари съгласно член 88, параграф 2) от Договора за ЕО (Текст от значение за ЕИП )