Απόφαση του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2015, για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους και ενός αναπληρωματικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για την Ουγγαρία