Kommissionens förordning (EG) nr 210/2008 av den 7 mars 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker