Komisijas Regula (EK) Nr. 210/2008 ( 2008. gada 7. marts ), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem