Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1925/2006 ( 2006. gada 20. decembris ) par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai