Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 2006 m. gruodžio 20 d. dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis