Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1925/2006, 20. detsember 2006 , vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta